Studie Královské astronomické společnosti: V lednu bude několik týdnů výpadek internetu

Podle nejnovější studie Královské astronomické společnosti bychom se hned na začátku příštího roku měli připravit na děsivý scénář pro celou moderní společnost. Na naši planetu se chystá bouře ze Slunce, jejíž síla by mohla na několik týdnů narušit internetové připojení nebo rozvodné sítě po celém světě. Měli bychom se připravit na návrat do doby kamenné se silnějšími výboji.

Jak ukazuje nedávná studie, sluneční aktivita dosáhne svého vrcholu dříve, než vědci očekávali. K vrcholům slunečního cyklu dochází v pravidelných cyklech a podle odborníků bychom se na ten příští měli připravit již v lednu příštího roku. Nová zjištění tak popírají tvrzení NASA, že nové „sluneční maximum“ se očekává až v roce 2025.

Tyto cykly se opakují každých 11 let a nyní se blíží ke své nejhorší fázi. Během vrcholu sluneční aktivity tak ze Slunce vybuchují magnetické bouře nebo výrony koronální hmoty (zelektrizovaný magnetický plyn, který je ze Slunce vymrštěn do vesmíru rychlostí 20 až 2 000 kilometrů za sekundu). Zatímco v minulosti tyto jevy nepředstavovaly závažný problém, s nástupem moderních technologií se stávají stále nebezpečnějšími. Elektromagnetické bouře ohrožují satelity, energetické sítě a komunikační systémy.

„Internet vznikl v době, kdy bylo Slunce relativně klidné, a nyní vstupuje do aktivnějšího období,“ řekl Foxu Peter Becker, vědec a profesor fyziky a astronomie na George Mason University. Podle Beckera však hrozí i scénář černé díry, při kterém bychom se mohli vrátit přímo do doby kamenné! Sluneční bouře by mohla způsobit výpadek internetu na několik týdnů nebo dokonce měsíců. Tak dlouho by trval, pokud by nebyly provedeny všechny nezbytné opravy sítě.

Podle Beckera by tento jev měl katastrofální následky. Jen v USA by taková ztráta internetu představovala ztrátu až 20 miliard dolarů denně! K těmto ztrátám by docházelo až do doby, než by byl internet opět zprovozněn.

zdroj: FOX, Topky, Titulní obrázek: Pixabay.com/TheDigitalArtist