Tip na prohlídku: Při návštěvě Westminstru zavítejte k 1000 let starým dveřím

Stojí zde více než 950 let, od doby vlády Eduarda Vyznavače v 50. letech 10. století. Dveře byly vyrobeny z jediného dubu a potažené neznámou kůží. Nacházejí se ve Westminsterském opatství v chodbě vedoucí do kapitulní síně a jsou to nejstarší dveře ve Velké Británii.

Podrobná studie dřevěných dveří, které jsou k vidění v předsíni vedoucí ke kapitulní síni Westminsterského opatství, ukázala, že dřevo bylo pokáceno po roce 1032 n. l. a že dveře byly zkonstruovány někdy v 50. letech 10. století. Bylo to za vlády krále Eduarda Vyznavače (Eduard III., anglicky Edward the Confessor, asi 1004 – 1066), který postavil normanské opatství, jež bylo vysvěceno roku 1065. Nejstarší dveře byly poprvé datovány v roce 2005 metodou známou jako dendrochronologie.

Jediné anglosaské

To z nich činí nejen nejstarší dveře ve Velké Británii, ale také jediné, které lze přiřadit k anglosaskému období. Kruhový vzor dřeva naznačuje, že strom rostl ve východní Anglii, pravděpodobně pocházel z rozsáhlých lesů, které opatství v této oblasti vlastnilo, a možná i z Essexu. Tajemné úlomky připevněné na vnější straně byly kdysi považovány za staženou lidskou kůži, ale nyní se ukázalo, že jde o hovězí kůži.

Nejstarší dveře ve Velké Británii se nacházejí v kapitulní síni Westminsterského opatství v Londýně. Zdroj: youtube.com

Jedinečná konstrukce

Dveře jsou vyrobeny z pěti svislých dubových prken, která jsou spojena třemi vodorovnými latěmi a železnými pásky. Lišty jsou neobvykle zapuštěny do prken, takže dveře jsou na obou stranách v jedné rovině. Obvykle mají středověké dveře rovnou přední stranu a zadní strana má vystupující římsy a vzpěry. Konstrukce těchto dveří je jedinečná a ukazuje, že byly určeny ke komunikaci mezi stejně důležitými prostory v opatství. Jejich původní umístění však není známo. Prkna pocházejí z jednoho stromu a letokruhy na nich ukazují na růst v letech 924 až 1030 n. l. Vzhledem k tomu, že kůra byla při výrobě dveří z prken ořezána, nelze přesně určit rok kácení.

Potaženy kůží

Dveře byly seříznuty a nyní měří dva metry na výšku a 1,2 metru na šířku a vedou do malé úzké místnosti. Horní část byla téměř jistě kulatě klenutá a původně by byla vysoká asi 2,8 metru. Poté, co byla prkna spojena dohromady, byly pravděpodobně obě strany potaženy hovězí kůží, přidanou proto, aby byl povrch hladký pro výzdobu (po malbě nezůstaly žádné stopy). Poté byly připevněny ozdobné železné panty a ozdobné pásky. Dnes se dochoval pouze jeden z původních řemínků, pod nímž je zachycena kůže (na vnitřní straně dveří).

Legenda o lidské kůži

Dveře byly zřejmě zachovány při přestavbě opatství a kapituly Jindřichem III. z roku 1245, ale byly seříznuty, aby mohly být umístěny na nové místo. V 19. století byly poprvé zaznamenány fragmenty kravské kůže a vznikla legenda, že tato kůže je lidská. Předpokládalo se, že někdo byl v kostele přistižen při svatokrádeži nebo loupeži, byl stažen z kůže a jeho kůže byla přibita na tyto dveře jako odstrašující příklad pro ostatní.

Zdroje: westminster-abbey.org, nespechej.cz, jbkind.com. Náhledová fotografie: Westminster Abbey Chapter House: Superchilum – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45823677