Tragický příběh chlapce, který přinesl domů radioaktivní kapsli: Neobvyklé známky kontaminace, téměř celá rodina zemřela

Po zveřejnění informace, že v Austrálii zmizela kapsle s radioaktivním prvkem, se na internetu začaly hromadit příběhy lidí, kteří se dostali do kontaktu s radioaktivními materiály. Některé z nich měly šťastné, jiné tragické konce. 

Do druhé kategorie patří také osud rodiny z hlavního města Mexika. Její členové trpěli závažnými zdravotními problémy a lékaři se marně snažili zjistit jejich příčinu. Když ji odhalili, bylo už příliš pozdě.

Když se nedávno provalilo, že u protinožců pátrají po ztraceném radioaktivním materiálu, zaplavily internet příběhy lidí, kteří byli nešťastnou náhodou ozářeni radioaktivitou. Mezi jinými se uživatelé Redditu zmínili o děsivém osudu rodiny, která se v březnu roku 1962 přestěhovala do Mexiko City. 

Když našli členové rodiny domě malý olověnou kapsli, nepřipisovali jí velkou důležitost. Nacházel se v ní radioaktivní zdroj, ale nikdo přesně nevěděl, jaká je to nádoba a co je v ní. Šlo přitom o kapsli s radioaktivním kobaltem-60. Skončila na dvoře, kde ji našel desetiletý chlapec, vložil si ji do kapsy kalhot a přinesl domů. Jeho matka vyndala předmět z kapsy a uložila ho do kuchyňské zásuvky. 

Později se do domu nastěhovala matka otce rodiny a všimla si, že skleničky uložené v kuchyňské lince mají černý odstín. Bylo to zvláštní, ale nikdo se tím nezabýval. Tato nevědomost si však vybrala krutou daň. Chlapec, který měl předmět v kapse, obdržel vysokou dávku radiace během přímého kontaktu s kobaltem-60. Zatímco byl radioaktivní zdroj v zásuvce, on a jeho sestra mu byli vystaveni méně, protože si často hráli venku. Jejich těhotná matka, která trávila v kuchyni spoustu času, byla také vystavena vysoké dávce. Když se necítila dobře, zdravotní problémy připisovala těhotenství a zavolala si na pomoc v domácnosti tchyni. Jelikož pak trávila čas v kuchyni zejména ta, také byla vystavena vysoké dávce záření. 29. dubna chlapec bohužel zemřel. 

1962 Mexico City radioaktivní nehoda: Schéma typického pouzdra pro teleterapeutické záření, které se skládá z následujících částí: A.: držák mezinárodního standardního zdroje (obvykle olovo), B.: pojistný kroužek a C.: „zdroj“ teleterapie složený z D.: dvou vnořených nerezových ocelové kanystrů přivařených ke dvěma E.: nerezovým víčkům obklopujícím F.: vnitřnímu štítu (obvykle kovový uran nebo slitina wolframu), který chrání G.: válec s radioaktivním zdrojovým materiálem, často, ale ne vždy kobalt-60.  Průměr „zdroje“ je 30mm. Fotka od KDS444 / CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18515783/ Wikimedia Commons

Po této tragické události trávila jeho dvouletá sestra více času v domě s rodiči a babičkou, tedy byla blíže zdroji záření. Tobolku našli v domě až poté, co 19. července zemřela i matka. Po odstranění předmětu z domu však série tragédií způsobená zářením pokračovala, když 18. srpna zemřela dcera a později 15. října i babička. 

Po nalezení kapsle se odborníci snažili určit dávky záření, kterým byla rodina vystavena, což nebylo jednoduché, neboť všichni se pohybovali nejen v domě, ale i mimo něj. Museli vzít v úvahu také množství záření rozptýleného a absorbovaného objekty kolem domu. Na základě informací od otce, který jako jediný přežil, se jim nakonec podařilo určit příčinu. Otec dostal kolem 990 až 1200 absorbovaných dávek záření (rad), protože ze všech členů rodiny trávil nejvíce času mimo domov, což je mnohem méně než chlapcových 4 700-5 200 rad.

Zdroj: iflscience.com. Náhledová fotografie: Annie Spratt z Unsplash