Umíte česky? 10 slov, která možná píšete i vyslovujete špatně a nejspíš to netušíte

Některá z nich používáte běžně, po jiných sáhnete sporadicky. Zvláště tehdy, chcete-li na někoho udělat dojem. Kámen úrazu nastává ve chvíli, kdy zvolíte variantu, která je pouhou zkomoleninou původního slova. Které výrazy se tak často píší i vyslovují špatně, že už je většina lidí vnímá jako ty správné?

AKTUÁLNÍ vs. AKTUELNÍ

I když může znít výraz aktuelní více na úrovni, určitě s ním příliš neoslníte, protože z pohledu spisovné češtiny je vnímán jako hyperkorektní (vytvořený z přehnané snahy o jazykovou správnost a stylově vyšší vyjadřování). Běžná podoba přípony je -ální a platí to i pro další přídavná jména jako speciální, potenciální, individuální, principiální, materiální apod. Jako pomůcka ke správnému použití vám v případě slova aktuální poslouží latinské přídavné jméno actualis, z něhož česká varianta pochází.  

BIZARNÍ vs. BIZARDNÍ

Ač se vám druhá možnost s největší pravděpodobností lépe vyslovuje, není správná. Slovo bizarní pochází z francouzského bizzare, což znamená podivný, zvláštní. Jak vidíte, písmeno d neobsahuje. A neobsahuje ho ani verze převzatá do češtiny. Stejné je to i v případě podstatného jména bizarnost.

FRUSTRACE vs. FLUSTRACE

Frustrace vznikla z latinského slova frustrá (marně), frustratio (zmarnění). Tento pojem se používá v psychologii, a jak už samotný překlad latinského výrazu naznačuje, jedná se o pocit beznaděje. Až ho budete chtít v nějaké na pohled bezvýchodné situaci použít, možná vám pomůže, že zvolený tvar nemá nic společného se slangovým výrazem flusat. 

HIMÁLAJ vs. HIMALÁJE

Tipnuli byste si, že se v našem výčtu objeví i nejvyšší pohoří světa? Jeho název pochází ze sanskrtského slova hima(sníh) a álaja (obydlí). Nejspíš vás překvapí, že výraz Himaláje, který je mezi lidmi tak rozšířený, je ve skutečnosti špatně. S největší pravděpodobností to souvisí s dříve užívaným pojmenováním Himalaje, ale v současnosti je jediné správné Himálaj (rod mužský, neživotný) stejně jako přídavné jméno himálajský. 

HRANOLEK vs. HRANOLKA

Věděli jste, že když po někom loudíte tohle oblíbené fritované jídlo, měli byste chtít ochutnat hranolek a ne hranolku? Hranolek je od slova hranol (rod mužský, neživotný) a oba výrazy se skloňují podle vzoru hrad. Cokoliv má tedy tvar hranolu, bude ve zdrobnělině hranolek bez ohledu na to, zda se jedná o jídlo nebo těleso v matematice. Přestože je tvar hranolka hojně rozšířený, nenajdete ho v žádné příručně spisovného českého jazyka.

PERMANENTNÍ vs. PERNAMENTNÍ

V tomto slově dochází k častému přehazování písmen m a n. Opět se jedná o případ, kdy se vám s velkou pravděpodobností lépe vyslovuje druhá možnost, ale správně je pouze tvar permanentní. Nejinak tomu je i u příslovce permanentně nebo podstatného jména permanentka. Výraz pochází z latinského slova permanens (stálý, trvalý). Pro zapamatování vám může pomoct buď hovorový výraz permice, nebo skutečnost, že písmena m a n jdou ve slově po sobě stejně jako v abecedě.

PLOMBA vs. PLONBA vs. BLOMBA

Jedno z nejvíce komolených slov. Nemusí značit jen zubní výplň, která má zabránit šíření kazu, nicméně ať už je slovo používáno v jakémkoliv významu, jediným správným tvarem je plomba, plombička popř. plombový. 

REFRÉN vs. REFRÉM

Jak správně napsat nebo vyslovit označení části písně či básně, která se pravidelně opakuje? Slovo bylo přejato z francouzského refrain a i v českém jazyce je správný pouze tvar s písmenem n na konci. Stejné pravidlo platí i v případě přídavného jména refrénový.

RENTGEN vs. RENGEN

Chodíte na rentgenové, nebo rengenové vyšetření? Rozhodně na rentgenové! Rentgen se často označuje zkratkou rtg. Když si ji zapamatujete, budete už vždy vědět, že písmeno t je součástí slova.

TRUDNOMYSLNÝ vs. TRUDOMYSLNÝ

U tohoto výrazu budete možná podobně překvapení jako u asijského pohoří Himálaj. Pokud jste si totiž mysleli, že je správná druhá možnost, spletli jste se. Trudomyslného byste ve slovnících hledali těžko. Zato trudnomyslného tam najdete zcela určitě. Trudnomyslný člověk je člověk melancholický, zádumčivý. Písmeno d nezapomínejte psát a vyslovovat i v podstatném jméně trudnomyslnost nebo příslovci trudnomyslně.

Zdroj: redakce ,Náhledová fotografie: Gettyimages