Úřednický šiml řehtá: Kdy můžete pracovat na mateřské a rodičovské?

Když se nám narodí malý poklad, změní to náš život od základu. Kdy si můžeme dovolit znovu vstoupit do pracovního procesu a na jak dlouhou dobu? Úřednický šiml už se nemůže dočkat, až vám to vysvětlí.

Pracujeme u svého zaměstnavatele

Když čerpáte mateřskou dovolenou, nemůžete vykonávat své zaměstnání. Během rodičovské dovolené můžete být zaměstnáni na smlouvu, na dohodu o provedení práce, brigádně, nebo na dohodu o pracovní činnosti. Nesmíte však vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny, jako je práce ve vaší původní pracovní smlouvě.

Pracujeme u jiného zaměstnavatele

Zde je možné vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která se shoduje s předmětem činnosti, kterou vykonáváte u svého zaměstnavatele, ale s jeho předchozím písemným souhlasem. Tato omezení se však nevztahují například na pedagogickou, vědeckou, literární, publicistickou nebo uměleckou činnost. Můžete být zaměstnáni v pracovním poměru, nebo na dohodu.

Pozor na omezení docházky do předškolního zařízení

Nikdo nemá právo zjišťovat, kolik si během rodičovské dovolené vyděláte. Jednu věc si ale ohlídat musíte: docházka dítěte, které je mladší dvou let, do jeslí či jiného předškolního zařízení, nesmí překonat 92 hodin měsíčně. Když má dítě dva roky, docházku už nikdo kontrolovat nebude.

Dohoda o provedení práce jako dobrá volba?

Během rodičovské dovolené je možné se zapojit do pracovního procesu. Zřejmě nejvhodnějším způsobem je dohoda o provedení práce, u které příjem do 10 tisíc korun nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Tato forma smlouvy se hodí například pro rodiče, kteří si přejí pečovat o dítě, ale zároveň neztratit kontakt se svou profesí.

Také během mateřské a rodičovské dovolené je možno pracovat a neztratit tak kontakt s pracovním světem. Vždy si ale ohlídejte, aby vaše dítě nepřekročilo povolenou hodinovou docházku do předškolního zařízení. Íhahahá.

Ihahaha

Zdroj informací: aperio.cz. Náhledová fotografie: GettyImages