Čína: počty porodů klesnou v příštích 5 letech pod 10 milionů ročně

Podle populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázky Organizace spojených národů žilo k červenci 2020 na naší planetě 7,8 miliardy lidí. Zhruba 18,5 % světové populace tvoří obyvatelé Číny s rekordním počtem 1 443 252 000. O necelé jedno procento obyvatel méně žije v Indii – 1 389 689 000. S velkým odstupem obsadily třetí místo Spojené státy americké s 4,23 % a téměř 332 379 100 obyvatel.

Pokud čínská vláda rychle nezruší politiku omezování rodin na dvě děti, mohl by v Číně v příštích pěti letech klesnout počet porodů ročně pod 10 milionů, uvedl odborník z místních médií.

Nižší celková míra

„Taktéž celková míra čínské populace může za několik let poklesnout“, řekl čínskému finančnímu zpravodajství Yicai Dong Yuzheng, ředitel Guangdongské akademie populačního rozvoje.

Peking 2018: Studentky univerzity Ayi – vzdělávací program pro pomocnice v domácnosti – trénují péči o dítě na panenkách na kurzu péče o děti. Fotka od Thomas Peter z REUTERS

Nižší porodnost

Počet dětí narozených v Číně klesl v roce 2019 o 580 tisíc na 14,65 milionu a míra porodnosti (vyjadřující počet narozených na tisíc obyvatel – pozn. autora) 10,48 promile byla nejnižší od roku 1949, kdy začaly současné metody shromažďování údajů, uvádí Národní statistický úřad.

Úřady dosud nezveřejnily údaj za loňský rok, ačkoli tato data obvykle zveřejňují na konci února.

Očekává se, že klesající porodnost země a její rychle stárnoucí společnost otestují její schopnost zaplatit a postarat se o své starší spoluobčany.

Mít děti – otázka

Ačkoli Čína v roce 2016 zrušila svou po desetiletí trvající politiku jednoho dítěte, páry odrazovaly od většího počtu dětí rostoucí náklady na zdravotní péči, vzdělání a bydlení. Ekonomická nejistota vyvolaná pandemií covid-19 ještě hlouběji ovlivnila rozhodnutí mít děti.

Samostatná data ministerstva veřejné bezpečnosti ukazují, že počet narozených v loňském roce klesl o 15 % na 10,035 milionu narozených z 11,79 milionů v roce 2019.

Očekávání

Ministerstvo pravděpodobně nezahrnuje do tabulek určitý počet dětí ve venkovských oblastech, uvedl odborník na práci Liu Kaiming v jižním městě Šen-čen a dodal, že očekává, že počet novorozenců v roce 2020 bude mezi 10 a 14 miliony.

„(Počet porodů) může příští rok klesnout pod 10 milionů,“ uvedla Liu.

Čína rovněž dosud neoznámila výsledky sčítání lidu, které probíhá jednou za deset let. Již dříve uvedla, že výsledky budou zveřejněny na začátku dubna.

Zdroj: www.reuters.com. Náhledová fotografie: Getty Images