Cítíte se často trapní, neschopní, nemilovaní? Máte nízké sebevědomí!

Nízké svědomí zajišťuje život v ustavičném stresu. Jeho nositelé se neustále považují za ty méně schopné, méně hezké, méně dobré. Ovládá je pocit, že na každém rohu číhá nebezpečí, že udělají chybu.

Co je nízké sebevědomí a jak se projevuje

Nízké sebevědomí je definováno jako nedostatek sebevědomí, provázený špatným pocitem ze sebe sama. Lidé s nízkým sebevědomím se cítí nemilovaní, neschopní, trapní. Jsou přecitlivělí na každou známku odmítnutí. Vnímají ji i tam, kde ve skutečnosti není. Nedokážou si uvědomovat vlastní cenu, proto se bojí, že udělají chybu, vystaví se posměchu, odmítnutí.

Neustále je provází drsný kritik, kritický vnitřní hlas, který ničí jejich sebeúctu negativními poznámkami. Negativní vnímání sebe sama jim brání uvěřit, že by je ostatní lidí mohli vidět v pozitivním světle. 

Neposlouchejte svého vnitřního kritika

Mít nízké sebevědomí znamená žít život v ustavičném utrpení. Naštěstí se lze nízkého sebevědomí zbavit. Prvním krokem je přestat poslouchat svůj kritický vnitřní hlas, druhým je začít cvičit uvědomování si své vlastní hodnoty.

Poznejte, kdy ke slovu přichází váš vnitřní drsný kritik a vy začnete o sobě smýšlet negativně. Můžete se rozhodnout, zda mu budete naslouchat, nebo zda se mu naopak postavíte čelem. Hodně pomáhá představa, jak byste jednali, kdyby někdo říkal vám to, co vám říká váš vnitřní kritik. Naslouchali byste mu? 

Tento vnitřní kritik se snadno nevzdává. Našeptá vám, abyste se srovnávali s ostatními lidmi. Poslechnete-li ho, vaše sebevědomí bude jako na houpačce, bude klesat a stoupat podle vašich posledních úspěchů. Zdravé sebevědomí se kamsi vytratí. Přestaňte se srovnávat s ostatními lidmi. Raději si stanovte cíle a podnikněte kroky, které jsou v souladu s vašimi vlastními hodnotami.

Foto od Gettyimages

Važte si sami sebe a přijímejte se

Zpochybníte-li svého vnitřního kritika a přestanete-li mu naslouchat, začnete se konečně vidět takoví, jací skutečně jste. Dalším krokem je zacházet se sebou jako s přítelem. Tento postoj je založen na pocitu laskavosti a přijetí sebe sama. Buďte k sobě hodní, laskaví. Nezapomínejte, že nedokonalost je součástí lidské zkušenosti, je to něco, co všichni sdílíme.

Nestačí být k sobě jen soucitní, hodní, je také nutné si vážit sami sebe. Žijete-li život v souladu s vašim vlastními zásadami, budete si nejen vážit sami sebe. Budete se také cítit jistěji a v životě se vám bude více dařit. 

Dělejte něco smysluplného

Dobrý pocit ze sebe sama při smysluplné činnosti je nám, lidem vlastní. Účastí na činnostech větších než my sami nebo činnostech, kdy jsme užiteční pro ostatní, je cesta ke zdravému sebevědomí. Smysluplných činností je spousta, důležité je, aby vás zvolená činnost bavila. 

Sebevědomí souvisí s úspěchem

Je všeobecně známo, že zdravá sebedůvěra a přijetí sebe sama je důležitým faktorem úspěchu, vztahů i štěstí. Není proto žádným překvapením, že lidem s nízkým sebevědomím se v životě nedaří. Zdravé sebevědomí nám dodává sílu, odvahu a motivuje nás k naplnění našich cílu. Umožňuje nám jít radostně životem a být optimisty. 

Různé studie potvrdily, že sebeúcta má přímý vztah k naší celkové prosperitě. Udělali bychom dobře, kdybychom tuto skutečnost měli na paměti – jak pro sebe, tak pro naše okolí, zejména pro vyvíjející se děti, se kterými se stýkáme.

Zdroj: Evžena Janovská, psychalive.org. Náhledová fotografie: Gettyimages

https://www.psychalive.org/low-self-esteem/
https://www.psychalive.org/low-self-esteem/
https://www.psychalive.org/low-self-esteem/
https://www.psychalive.org/low-self-esteem/