Hrůza na chorvatském pobřeží: lidé jsou pobouřeni tím, co si tam dovolil turecký miliardář

Na devastaci pobřeží před hotelem Rixos Premium Dubrovnik, který je součástí majetku miliardáře Fettaha Tamince, upozornil deník Slobodna Dalmacija jeden z jeho čtenářů. Podle fotografií vedou betonové schody téměř k moři, zatímco do tisíciletých skal musely být provedeny vrty. Lidé jsou pobouřeni zejména tím, že se tak stalo v srdci historického Dubrovníku.

Podle chorvatské legislativy jsou námořním majetkem vnitřní mořské vody a teritoriální moře, jejich dno, podloží a část pevniny, která je svou povahou určena k obecnému užívání nebo tak byla prohlášena, a také vše, co je s touto částí pevniny trvale spojeno na povrchu nebo pod ním. Za část pevniny se považuje mořské pobřeží, přístavy, přístaviště, nábřeží, mělčiny, útesy, pláže, ústí řek ústících do moře, kanály spojené s mořem a živé i neživé přírodní zdroje v moři a pod mořem.

„Hotel „Rixos Premium Dubrovnik“ má koncesi na pobřežní oblast před budovou. Udělená koncese je otevřeného typu bez možnosti oplocení, vybírání vstupného a podobně. Držitel koncese může koncesi hospodárně využívat a rozvíjet plochu v souladu s plány a nabídkou předloženou v rámci koncese. Kraj nevydal žádné povolení k jakýmkoli pracím, ani koncesionář nepožádal o žádný dokument,“ zněla odpověď úřadu.

zdroj: Slobodna Dalmacja, Titulní obrázek: Pixabay.com/adrimarie