Jaké jsou největší rozdíly mezi diplomovou a rigorózní prací?

Studium na vysoké škole rozhodně není jednoduché. Každý student musí nakonec napsat jednu velkou, písemnou práci, na které závisí jeho osud. Dnes se podíváme na dva typy vysokoškolských prací a na jejich rozdíly. Vědět, v čem se od sebe liší, je při psaní velmi důležité. Jestli si nejste jistí, vždy si můžete nechat pomoci od odborníků a usnadnit si své studium.

Diplomová práce

V první řadě si promluvíme o zakončení magisterského studia. Co je diplomová práce? Jde o závěrečnou práci, která musí mít větší objem a také vyšší odbornou úroveň než seminární práce. Obhajoba této práce je také součástí státní závěrečné zkoušky, na které závisí získání magisterského diplomu. Nejdůležitější jsou samozřejmě náležitosti. Základem je:

  • 81 tisíc (45 normostran) až 140 tisíc znaků (77 normostran),
  • nové závěry nebo vědecké poznatky na dané téma,
  • důkaz, že student dokáže odborně zpracovat téma.

Student si jednoduše vybere téma, na které musí zpracovat obsáhlou práci. Ta musí být zcela originální, původní a vysoce odborná. Právě pomocí této práce komise zjistí, jestli student doopravdy zná svůj obor a dokáže kriticky přemýšlet o jeho problematikách. Stejně jako u jiných prací se samozřejmě musí držet metodiky, formátování a citací podle dané vysoké školy.

Rigorózní práce

Tento typ práce musí odevzdat všichni studenti, kteří chtějí získat tzv. malý doktorát (JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic. Nebo ThDr.). Napsání rigorózní práce a složení rigorózní zkoušky, je podmínkou pro získání doktorátu. Největší rozdíl od předchází práce je v rozsahu. Rigorózní práce by měla mít rozsah minimálně 180 tisíc znaků (100 normostran).

Díky svému rozsahu je větší než diplomová a menší než disertační práce. Podmínky si každá vysoká škola určuje sama, včetně rozsahu, formátování nebo typu citací. Základem je napsat unikátní text, který ukáže kvalifikaci a odbornost studenta, aby mohl dostat doktorát. Součástí je samozřejmě také obhajoba práce, na kterou se musíte náležitě připravit.

Zdroj obrázku: peshkova / stock.adobe.com