Na co si v zimě dávat pozor při nákupu brambor, čerstvého ovoce a zeleniny na veřejných tržištích

Státní zemědělské a potravinářské inspekce na svém webu vydala informace, jaký má vliv mrazivé počasí na kvalitu ovoce, zeleniny a brambor. Prodej konzumních brambor, čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny na veřejných tržištích v období mrazů není současnými právními předpisy zakázán, ani nejsou stanoveny limitní hranice teplot, při kterých by se tyto produkty nesměly prodávat. 

Musí však být mimo jiné splněna základní podmínka, a to, že výrobky nesmí být poškozeny nízkými teplotami nebo mrazem. Pokud vznikne takovéto porušení jakosti, nesmí být produkty uváděny do oběhu, protože vznikne jejich nevratné, trvalé poškození. Je tedy plně v rukách podnikatelů jaké podmínky při prodeji vytvoří, aby své výrobky dostatečně ochránili.

Negativní vliv mrazu na ovoce, zeleninu a brambory – na co si dávat pozor při nákupu

Fotka od Getty Images

Ovoce a zelenina

V zimním období, kdy je větší poptávka po potravinách s vyšším přirozeným obsahem vitamínů, je na místě i nemalá pozornost při nákupu čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny. Kromě celoročně objevujících se nedostatků (jako např. ovoce a zelenina s plísní a hnilobou, znečištěné, nečerstvého vzhledu, povadlé, napadené škůdci, apod.) hrozí při současných venkovních teplotách poškození ovoce a zeleniny mrazem.

Zmrzlé není při nákupu vidět

Fotka od Getty Images

Poškození mrazem nemusí spotřebitel běžným laickým posouzením při nákupu vždy jednoznačně odhalit. Vady takto poškozených produktů se projeví až doma, kdy dojde k vyrovnání teploty potraviny s okolním prostředím. Většinou se změní konzistence produktů, dojde ke ztrátě typického vybarvení v neposlední řadě i ke změnám chuti. Rostlinná pletiva jsou v důsledku působení mrazu zcela poškozena, a tím dochází k nežádoucím smyslovým, jakostním a mikrobiologickým změnám (hnilobným procesům). Výsledkem zdánlivě výhodného nákupu za přijatelné ceny je pak zklamání a výrobky zpravidla putují do koše, protože jsou nekonzumovatelné.

Brambory

Fotka od Getty Images

I prodej brambor má svá pravidla. V zimních měsících jsou spotřebiteli nabízeny brambory konzumní pozdní, a to prané či neprané. Největšími nedostatky u brambor konzumních pozdních je výskyt hniloby, šedých a černých skvrn v dužnině, mechanických pohmožděnin, obecné strupovitosti a výskyt klíčků, kdy vyhláška MZe č. 157/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dovoluje brambory pouze s klíčky do 3 mm.

Namrzlé rychle zesládnou

Fotka od Getty Images

Teplota skladování a prodeje brambor by neměla klesnout pod +2 °C, pod níž brambory začínají sládnout. Tento jev je způsoben destrukcí škrobu a nahromadění cukru.  Jsou-li brambory vystaveny teplotě pod bod mrazu, a to i krátkodobě, dochází k jejich namrzání a dle vyhlášky je již nelze dále nabízet k prodeji. Namrzlé brambory se můžou poznat podle toho, že při rychlém zahřátí (v dlani) za několik minut hlízy zvlhnou a na omak je znatelný menší odpor dužniny pod slupkou.

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce/Sezónní rady www.szpi.gov. Náhledová fotografie: Getty Images