Nespokojená manželství ničí srdce, především starších žen

Starší páry žijící v nefungujícím manželství, a zejména ženy, jsou vystaveny vyššímu riziku srdečních chorob oproti těm, které své manželství považují za spokojené. K tomuto závěru došli vědci z Michiganské státní univerzity.

Studie, publikovaná v odborném časopise The Journal of Health and Social Behavior, zjišťovala, zda kvalita manželství ovlivňuje výskyt nemocí srdce. Badatelé sledovali tisíc ženatých mužů a vdaných žen v průběhu pěti let. Věk lidí zapojených do výzkumu se pohyboval mezi 57 a 85 lety. Dobrovolníci vyplňovali dotazníky ohledně stavu a kvality manželství, podstoupili laboratorní vyšetření a měření tlaku krve, lékaři měli k dispozici zprávy o jejich prodělaných infarktech, mrtvicích a jiných srdečních selháních, popsal Hui Liu, sociolog z Michiganské státní univerzity.

Ženské srdce trpí více

Fotka od Gettyimages

Riziko srdečních nemocí vzrůstá s věkem, ale jednoznačně se ukázalo, že špatné manželství srdci škodí, a týká se to více žen, zřejmě proto, že mají větší tendenci si „to brát“. Žít v nešťastném svazku znamená výrazně vyšší riziko onemocnění. Schopnosti našeho imunitního systému také s věkem klesají, o to více jej může podkopávat manželský stres.

  • Negativní náboj vztahu (např. manžel kritizuje, manžel je náročný) má větší vliv na zdraví srdce než pozitivní kvalita manželství (např. podpora manželů). Jinými slovy, špatné manželství je pro zdraví vašeho srdce škodlivější než spokojené manželství.
  • Vliv kvality manželství na kardiovaskulární rizika je ve vyšším věku mnohem silnější. Stres z nespokojeného manželství může v průběhu času představovat intenzivnější kardiovaskulární reakce kvůli klesající imunitní funkci a rostoucí slabosti, která se obvykle projevuje ve stáří, řekl Liu.
  • Kvalita manželství má větší vliv na zdraví srdce žen než mužů, pravděpodobně proto, že ženy mají tendenci si ponechávat negativní pocity v sobě, a proto se s větší pravděpodobností budou cítit depresivně a budou mít kardiovaskulární problémy, uvedl Liu.
Fotka od Gettyimages
  • Srdeční choroby vedou k poklesu kvality manželství u žen, ale ne u mužů. To je v souladu s dlouhodobým konstatováním, že manželky častěji poskytují podporu a péči nemocným manželům, zatímco manželé se méně starají o nemocné manželky. „Tímto způsobem může špatný zdravotní stav manželky ovlivnit, jak hodnotí pohled na kvalitu manželství, ale špatný zdravotní stav manžela jeho pohledu na manželství nijak nepřihorší, doplnil Liu.

Profesionální pomoc párům

Zjištění naznačují potřebu manželského poradenství a programů zaměřených na podporu manželské kvality a pohody pro páry kolem 70 a 80 lety, uvedl vedoucí vyšetřovatel Hui Liu, sociolog z Michiganské státní univerzity.

„Manželské poradenství je zaměřeno převážně na mladší páry,“ řekl docent sociologie Liu. „Ale tyto výsledky ukazují, že kvalita manželství je stejně důležitá ve vyšším věku, kdy spolu pár žije 40 nebo 50 let.“

Zdroj: https://msutoday.msu.edu. Náhledová fotografie: Gettyimages