Prokletý ostrov u Dubrovníku: Lokrum proslul záhadnými úmrtími

Dubrovník je považován za perlu Jadranu, ale neméně zajímavý je i Lokrum, který se nachází asi 700 metrů od starého přístavu. Pravidelnou lodní dopravou od dubna do listopadu se na něj dostanete asi za 15 minut.

Podle legendy zde v roce 1192 ztroskotal král Richard I. během prudké bouře při návratu z křížových výprav. Lví srdce. V obavách o svůj holý život slíbil, že na místě, kde vystoupil na břeh, nechá postavit kostel. Ačkoli se tak stalo na Lokrumu, na žádost místních obyvatel nechal postavit svatyni v Dubrovníku.

Mniši si tedy museli poradit sami. Ve 12. a 13. století postavili na ostrově trojlodní románsko-gotickou baziliku a o tři sta let později přibyly na jih od starého románského kláštera goticko-renesanční budovy nového kláštera.

Více se jim nepodařilo. V roce 1667 postihlo oblast silné zemětřesení a celá křídla kláštera se zřítila. Navíc na počátku 19. století dorazila k Dubrovníku francouzská armáda a obsadila i Lokrum. Generál francouzské armády nařídil uzavření kláštera a vyhnání benediktinů.

Dne 9. května 1859 došlo před ostrovem k obrovskému výbuchu kotvící rakouské lodi. Z celé posádky přežilo jen deset mužů a památku všech obětí dodnes připomíná takzvaný Tritonský kříž. Tragédie přivedla do Dubrovníku a na Lokrum císařova bratra, arcivévodu Ferdinanda Maxmiliána Habsburského, který velel námořnictvu. Ostrov si na první pohled zamiloval a koupil ho.

Říká se, že když francouzští vojáci vyhnali mnichy z jejich domova Lokrumu, byli zděšeni. Poslední noc před odjezdem proto třikrát obešli ostrov po kolenou, svíčky obrátili dnem vzhůru, aby kapající vosk zanechal stopu, a pronesli svou kletbu: „Kdo si Lokrum přivlastní pro své osobní potěšení, budiž proklet!“

zdroj: Dromedar.sk, Titulní obrázek: Wikimedia Commons / Guus Gorter, CC BY-SA 4.0, Lokrum v roce 1964