Qapem o5 qelikému přeqapení: NEJ české slovní hříčky

Hra se slovy (z francouzštiny kalambúr) je ozdobou hovoru i literárních děl. Estetický účinek slovních hříček je dán tím, že jsou zvláštním druhem vtipu. A český jazyk často představuje studnici nápadů.

Po tento článek vybíráme některá NEJ z českých hříček, která vás – doufáme – pobaví, rozveselí a ponechá vás rozmýšlet nad naším rodným jazykem z jiného úhlu pohledu.

Nejdelším českým slovem bez samohlásek

je „scrvrnkls“.

Nejvíce stejných slabik za sebou

ve větách jsou

„Nesnese se se sestrou“ (4x),

„Nemohu zaplatiti Ti tisícikorunou“ (4x),

„Budou bratři tři třít řidítka?“ (4x),

„Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši dluh?“ (5x).

Nejdelší větou ze tří stejných slov

je „kuli kuli kuli“ (kuliové kovali kouli).

Nejdelší česká slova,

která dávají stejný smysl při čtení oběma směry, mají 9 hlásek. Jsou to například slova:

nepochopen, nepotopen, nezasazen, nezařazen.

Fotka od jannoon028 z Freepik

Jedinými českými slovy,

v nichž jsou všechna písmena vyjadřující samohlásky (a, e, i, o, u, y) jsou tvary

dvacetikoruny a mateřídoušky,

 v nichž jsou navíc tyto samohlásky seřazeny přímo v abecedním pořadí.

Kuriózní těsnopis

představují a bohatost forem vyjádření v češtině dokazují tyto hříčky:

„Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení se zjistilo, že qasinky qůli qalitě celého qanta neqasí.“

„Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli.“

Za nejdelší větu bez samohlásek

v češtině je všeobecně pokládán známý jazykolam

„Strč prst skrz krk“, který má 15 souhlásek. Sběratel St. Tvrdík z Prahy-Radotína sestavil větu s 21 souhláskami:

„Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.“

Nejvíce „ráčků“

shromáždil St. Tvrdík. Jde o druh jazykové hříčky, kdy slova či celé věty čteny z obou stran dávají stejný smysl:

„Do chladu si mísu dal Chod.“.

Těchto ráčků má sběratel na 5000 a slabikových, kdy se věty čtou po slabikách, má 1200. Např.:

„Da-la mi ka-nár-ka Mi-la-da“ nebo „Dří-mou tři mis-tři mou-dří.“

Zdroje: Ladislav Kochánek: 1000 československých NEJ, http://nase-rec.ujc.cas.cz, www.czechency.org. Náhledová fotografie: diana.grytsku z Freepik