Vysvětlete dětem, jak se zachovat, když se k nim přiblíží cizí člověk: Připraveným hrozí menší nebezpečí

Aby děti věděly, co mají dělat a jak vhodně reagovat na cizí lidi, měli byste si s nimi jako rodič promluvit o určitých pravidlech chování.

Je to situace, kterou si žádný rodič nechce představit: jejich vlastní dítě osloví cizí člověk a požádá ho, aby jej následovalo. Jakkoli je tato myšlenka strašná, je velmi důležité, aby se s touto možností rodiče zabývali a především na ni své potomky připravili – podobně jako v případě, kdy se dítě ztratí. Čím otevřenější k této možné situaci rodiče přistupují, tím lépe mohou chránit své děti před možným nebezpečím, radí rodičům bavorská policie prostřednictvím německého webu Merkur.de.

Na pozoru raději přede všemi

Opatrnost je obzvláště důležitá, když se děti nebojácně vzdálí od rodičů, například při nákupu ve městě nebo když jsou sami na cestě do školy. Rodiče by pak měli stanovit určitá pravidla a poskytnout pomoc, aby své děti připravili na obtížné nebo dokonce nebezpečné situace ve styku s cizími lidmi. Podle bavorské policie a bavorského Státního ministerstva vnitra pro sport a integraci je důležité, aby děti věděly: nikdy nechoďte s jinými dospělými bez souhlasu rodičů. I když jde o údajně milého souseda, kterého už dítě vidělo. Jsou to rodiče, kdo identifikuje osoby, které jsou pro dítě důvěryhodné. Všichni ostatní jsou zpočátku cizinci, kteří by měli být oslovováni pouze „vy“ a ne „ty“. To vytváří ten nejmenší potřebný odstup pro dítě.

Rodiče by měli dětem sdělit: Nikdy nenastupujte do cizího auta, ale rychle jděte dál nebo hlasitě křičte „mami“ a „tati“. To přitahuje pozornost a naznačuje cizímu člověku, že rodiče jsou poblíž. Fotka od senivpetro z Freepik

Děti a cizí lidé: Rodiče, vezměte tuto hrozbu na vědomí a promluvte s dítětem

I když na to rodiče nechtějí myslet, nouzové situace by se měly cvičit. Pomáhá to vašemu dítěti správně reagovat a přinejmenším zpomalit blížící se nebezpečí. Co může a má dítě dělat, když se k němu přiblíží cizí člověk, promluví na něj nebo ho požádá, aby něco udělalo.

Co mohou rodiče podle bavorské policie udělat, aby podobné situaci zabránili:

– Sdělte dítěti, že by nikdy nemělo nastupovat do cizího auta, i když neznámý říká, že ho rodiče poslali nebo že zná nějakého vašeho příbuzného. Děti by měly vědět, že jejich rodiče by nikdy nenajali cizího člověka, aby je vyzvedl ze školy.

– Nejlépe je nedávat jméno dítěte na oblečení nebo brašnu, aby bylo vidět zvenčí. Cizí člověk, který nemá dobré úmysly, často používá jméno dítěte ve snaze získat jeho důvěru.

– V případě nouze si s dítětem v souladu s jeho věkem nacvičte popsání osob a vozidel; například popiš oblečení, vzhled, velikost, věk osoby a také barvu, velikost, značku a SPZ auta.

– Děti by si měly držet odstup a vyhýbat se cizím lidem, ze kterých mají intuitivně „divný pocit“.

– Pokud vaše dítě cestuje samo do školy nebo ze školy, mělo by se vždy vydat po pevné a přímé trase, jejíž délka je vám jako rodičům známa – v případě zpoždění byste ho mohli následovat nebo dovézt domů.

– Společně s dítětem vytipujte tzv. „záchranné body/ostrůvky“ na cestě do školy nebo ze školy, tj. obchody, ordinace lékařů, lékárny, čerpací stanice nebo jiná místa. Zde by vaše dítě mohlo v případě nouze vyhledat pomoc. Ani v době vyučování by vaše dítě nemělo opouštět areál školy bez konzultace s vámi, rodiči. 

– Učte své dítě, jak je důležité dodržovat dochvilnost a vzájemné dohody. Po vyučování má jít rovnou domů, pokud se s vámi nedohodlo jinak.

– Naučte se s dítětem nazpaměť minimálně telefonní číslo na policii 158 a také telefonní čísla jednoho či dvou důvěryhodných rodinných příslušníků – dítě si tak může při nejbližší příležitosti zavolat o pomoc, např. z pekárny nebo lékárny (pokud nemá svůj telefon). Určení rodinní příslušníci by o tom měli být informováni.

– Nacvičte si s dítětem nouzové volání na policii: mělo by uvést své jméno a příjmení, kde se právě nachází, co se stalo a informovat dítě, ať nezavěšuje, dokud mu to neřekne sám policista na telefonu.

Tolik rady bavorské policie, které se mohou hodit i českým rodičům v tak nebezpečných situacích, jaká mohou být setkání vašich dětí s neznámým člověkem, který by se mohl pokusit vašemu potomovi ublížit.

Zdroj: merkur.de. Náhledová fotografie: Freephoto z Freepik