Záhada: Obrovské křídové siluety

Obrovské křídové siluety jsou artefakty, které byly objeveny v různých částech světa a mají tvar obrovských siluet živočichů, převážně dinosaurů, vyrytých nebo vyrytovaných do hornin. Tyto siluety jsou vytvořeny zpravidla jedním tahem a jsou velmi detailní a realistické.

Nejznámějším místem s obrovskými křídovými siluetami je pravděpodobně údolí La Marche ve Francii. Zde byla objevena v roce 1994 celá řada obrazů vyrytých do vápence, zobrazujících různé druhy dinosaurů, plazů a dalších tvorů z období druhohor. Siluety jsou velké až několik metrů a jejich detailnost a umělecká hodnota je pozoruhodná.

Dalšími místy s obdobnými křídovými siluetami jsou například útesy v Utahu a Coloradu v USA, kde jsou vyryté siluety dinosaurů a jiných tvorů. Také na Madagaskaru jsou známy křídové siluety, které však zobrazují spíše náčrty a kontury než detailní obrázky.

Původ a význam těchto křídových siluet zůstává dodnes nejasný. Někteří badatelé se domnívají, že byly vytvořeny jako rituální nebo náboženské značky, zatímco jiní se přiklánějí k teorii, že sloužily k výuce a vzdělávání. Bez dalších objevů a důkazů je však obtížné určit přesný účel těchto křídových siluet a interpretovat jejich význam.

zdroj: Newscientist, Titulní obrázek: Pixabay.com/shogun