Dokážete projít testem z češtiny pro deváťáky?

Možná si myslíte, že máte naši mateřštinu v malíku. Že byste z fleku mohli vyprávět dnešním dětem, jak byla škola těžká, když jste do ní chodili vy. Podívejte se ale na základní požadavky srovnávacích testů. Možná budete žasnout, stejně jako my.

Dostali byste se na střední?

Pomocí online testu, který je k dispozici zdarma na stránkách vzdělávací instituce Scio, se ihned dozvíte, zda byste se svými znalostmi z českého jazyka obstáli mezi dnešními deváťáky. Abyste byli přijati na střední školu, měli byste dokázat najít chybu například v této větě: „Mě ukázal otcovy holuby, mému bratrovi psy.“ Tušíte správně, pokud byste jako chybu označili slovo „mě.“

Máte velká písmena v malíku?

Jak jste na tom s psaním velkých a malých písmen vás přesvědčí úkol, ve kterém určujete, zda je daná věta napsána správně. „Černohorci tvoří necelou polovinu obyvatel své vlasti, země Černé Hory.“ „Málokdo ví, že Kunětická Hora je jednou z posledních sopek u nás.“ Pokud byste označili druhou větu jako nesprávnou, udělali byste dobře. Hora je zde obecné pojmenování, nikoliv název.

A co větné členy?

Projděte si následující souvětí a určete, z kolika vět se skládá: „Máme-li co říci, proč bychom nezajistili, aby naše sdělení bylo skutečně slyšet.“ Pokud víte, že se skládá ze tří vět, je to skvělé. Když navíc určíte, že poslední z vět je vedlejší předmětná věta, máte češtinu v malíku.

Jak často si procvičujete češtinu? 
Fotka od Michal Jeník z Pixabay.
Jak často si procvičujete češtinu?
Fotka od Michal Jeník z Pixabay.

Tvarosloví

Zkusili byste určit, které z následujících dvojic označují dva různé tvary stejného slova? „Křečí, křeččí.“ „Raci, racci.“ „Podat se, poddat se.“ „Pecka, pecce.“ Správně tušíte, jestliže jste označili poslední z dvojic.

Na konec vám necháme jednu lahůdku. Označte slovní základ, který lze spojit se všemi předponami „vy-“, „roz-“, „s-“ a „z-“. Slovní základy, které můžete použít jsou „byl“, „pustil“, „vinul“, „hlédl“. Poznali jste, že pravopisně správně bude slovní základ „hlédl“? Gratulujeme vám, zvládáte některé prvky češtiny jako žák deváté třídy.

Zdroj: Redakce. Náhledový obrázek: Gettyimages