„Láska je v první řadě rozhodnutí a ne cit,“ říká vztahová poradkyně k závazkům v pevném vztahu

Kolik kompromisů a dohod vyžaduje partnerský vztah a jak nastolit rovnováhu mezi závazkem a osobní svobodou?

Dříve platilo „dokud nás smrt nerozdělí“, dnes se stále častěji setkáváme s dvojicemi, které svůj vztahový status i po mnohaletém soužití nejsou schopny – nebo nechtějí – tak přesně definovat. Přesto zůstává závazek, povinnost vůči druhému důležitým předpokladem pro dlouhodobé štěstí v lásce.

Čím více, tím lépe pro vztah

Podle vztahové koučky Nataschy Kollerové má ono závazné „patříme k sobě“ svoji vysokou hodnotu stejně jako kdykoliv předtím. Čím více se oba partneři ve vztahu angažují a cítí se být vázáni vůči tomu druhému, tím větší mají šance na naplněný společný život.

Fotka od Getty Images

Dávat i brát, kompromis je fajn

Do jaké míry je dnes důležité dělat ve vztahu kompromisy?

Na první pohled neodpovídá závazek, nebo chcete-li povinnost, ve vztahu dnešní moderní době. Bylo to však až toto rozhodnutí, díky němuž jsme přestáli těžké časy. Neboť i když to většina lidí neví: Láska je v první řadě rozhodnutí a ne cit.

Jistota a klid na dlouhé cestě

V prvotní fázi zamilovanosti. V prvotní fázi zamilovanosti se nacházíme v emočně výjimečném stavu a jsme opojeni hormony štěstí. V lásce ale chceme zažívat klid a jistotu a společně ujít dlouhou a správnou cestu. Tento závazek nás připravuje na to, že abychom dosáhli něčeho velkého. Musíme se něčeho vzdát. Právě až myšlenka dlouhodobě ukotveného vztahu vede k férovému a vyváženému dávání a braní, ke vzájemné péči a podpoře a také k tomu, že jsme připraveni v některých situacích upozadit vlastní potřeby.

Fotka od Getty Images

Pevný svazek vyžaduje závazek

Které předpoklady musejí být naplněny, abychom mohli začít budovat partnerství se závazkem, mít vážný vztah?

Důležité je, aby oba partneři byli volní a neudržovali například ještě jiný vztah. Pevný partnerský svazek vyžaduje plnou oddanost obou. O vztah tak musí usilovat ona partneři. Proto by si měli také vyříkat a ujasnit svá očekávání od vztahu. Týká se to plánování rodiny, témata jako věrnost, trávení volného času a další důležité hodnoty.

Přiznat si, akceptovat, porozumět, trvale milovat

V okamžiku, kdy se rozhodneme žít ve vztahu, přestávají mít přednost pouze naše vlastní potřeby, ale potřebujeme vyváženost, rozhodujeme společně, děláme kompromisy a hledáme shodu. Proto bychom spolu měli bezpodmínečně hovořit, abychom cítili vzájemné porozumění. Také bychom se měli naučit akceptovat své vlastní slabé stránky. Pokud tomu tak je, přijímáme lépe slabé stránky našeho partnera a jsme ochotnější přijímat i rozdávat lásku a uznání. Pak se nesnažíme popírat sebe sama nebo měnit svého partnera. Tím vytváříme stabilní základ pro trvalou lásku.

Zdroj: www.praxiswerkstatt.com, Active Beauty. Náhledová fotografie: Getty Images