Ochutnat tón a vidět barvu čísel – Jak žijí synestetikové?

Odhaduje se, že přibližně 3 až 5 procent populace má nějakou formu synestézie a že u žen je větší pravděpodobnost, že se stanou synestetiky než u mužů.

Jsme zvyklí, že se naše vjemy dělí na smysly. U synestetiků dochází k propojování smyslů. Dokáží tak vnímat věci zcela jinak, než běžná populace. Synestetikové tak mají mnohem výraznější mentální obraz světa, který je obklopuje.

Kombinace smyslového vnímání

Protože synestézie může zahrnovat jakoukoli kombinaci smyslů, může existovat až 60 až 80 podtypů. Ne všechny typy synestézie však byly zdokumentovány nebo studovány a příčina zůstává nejasná. Někteří  synestetikové vnímají texturu v reakci na zrak, slyší zvuky v reakci na pachy, nebo spojují tvary s příchutí. 

K jakým kombinacím nejčastěji dochází?

 Zatímco v synestézii je možná téměř jakákoli smyslová kombinace, zde jsou některé z nejznámějších typů:

Sluchově-hmatová synestézie nastane, když zvuk vyvolá specifický tělesný vjem. Při poslechu hudby vás tak vždy může například mravenčit na zátylku.

Chromestézie zase nastává tehdy, když některé zvuky u vás vyvolávají barevné vjemy. Slyšíte zvuk a současně k němu vidíte barvu. Vždy stejně.

Slyšíte zvuk a vybavuje se vám konkrétní barva? Možná jste synestetik. 
Fotka od Werner Weisser z Pixabay.
Slyšíte zvuk a vybavuje se vám konkrétní barva? Možná jste synestetik.
Fotka od Werner Weisser z Pixabay.

Někteří synestetikové zase vidí písmena a čísla ve spojení s určitými barvami.

Lexikálně-chuťová synestézie pak nastává, když člověk slyší určité slovo, což v něm vyvolává odlišné chutě.

Byla pozorována také synestézie prostorové frekvence, která se vyznačuje tím, že člověk vidí čísla jako dané body v prostoru. Zobrazují se mu na základě vzdálenosti v prostoru.

Živý mentální obraz

Kombinací jednotlivých smyslů dochází u synestetiků k tomu, že mají živější mentální obraz o světě okolo sebe. Někteří říkají, že je to spojeno s větší konektivitou v mozku. U lidí s tímto rozšířeným vnímáním se také objevuje mnohem kreativnější myšlení, než u zbytku populace.

Synestézie se často objevuje již v raném dětství. Nyní se vedou debaty a zkoumá se, zda je synestézie dědičná, nebo zda ji lze získat v průběhu života.

Zdroj: psychologytoday.com. Náhledová fotografie: GettyImages