Krátkodobá paměť může být ovlivněna spánkem i náladou

Dvě lékařské studie zabývající se zhoršením paměti v souvislosti s věkem prokázaly přímou souvislost s tím, jakou máme náladu a zda dobře spíme. Jinými slovy, aby mysl pracovala co nejlépe – zejména u starších lidí – je důležité mít kvalitní spánek, dobrou náladu a osvobodit se od depresí.

Studie zkoumaly, jak kvalita spánku, nálada a věk ovlivňují paměť každého člověka. Tento typ paměti, který se také nazývá paměť krátkodobá, pomáhá člověku denně k přežití.

Paměť, která dočasně ukládá informace do našeho mozku, je důležitá pro naše uvažování, rozhodování a chování. Bohužel tím, jak stárneme, klesá její výkon a dlouhodobě i krátkodobě ji může, společně s dalšími faktory, ovlivnit i depresivní nálada a nízká kvalita spánku.

Jedna z nových studií publikovaná v časopise Journal of the International Neuropsychological Society zjišťovala, jak kvalita nálady a spánku ovlivňuje oba aspekty paměti – jak kvalitativní, tak kvantitativní. To ukazuje, jak silná a přesná může paměť být, a také to, jak jsou vzpomínky spojené s pamětí v mozku uloženy.

„Vliv jednotlivých faktorů na celkovou funkci paměti byl již zkoumán jinými vědci, náš výzkum se ale poprvé zabýval tím, jak jsou tyto faktory spojeny právě s kvalitou a velikostí paměti“, konstatuje hlavní výzkumný pracovník Weiwei Zhang, Ph.D. „Všechny tři faktory jsou mezi sebou vzájemně propojené“ dodává. „Například senioři pociťují horší náladu častěji, než mladší lidé. Špatná kvalita spánku je také často spojena s depresivní náladou.“

Tyto dvě studie odhalily, že věk je nepřímo úměrný kvalitě krátkodobé paměti. To znamená, že čím jsme starší, tím méně přesnější se naše paměť stává. Zjistili také, že časté depresivní nálady a špatný spánek vedou ke snížení velikosti pamětí.

Jednoduše řečeno, čím méně spíme, a čím častěji zažíváme špatné nálady, tím hůře si uchováváme své krátkodobé vzpomínky. Studie tak potvrdila, že kvalita spánku, nálada a náš věk přispívají k poklesu krátkodobé paměti. Rovněž však také uvedla, že každý z těchto faktorů pravděpodobně působí na paměť nezávisle na sobě, takže mohou být svázány s jinými základními mechanismy.

„Nyní máme větší jistotu v tom, jak může každý z těchto faktorů ovlivňovat paměť,“ říká Zhang. „To nám může umožnit lépe pochopit základní mechanismus spojený se stařeckou demencí. Má-li tedy mysl pracovat co nejlépe, je pro seniory důležitý jak kvalitní spánek, tak jejich dobrá nálada.“

Zdroj: medicaldaily.com, obrázky: pexels.com