Vědci vyřešili dlouholetou záhadu těchto stromů

Před několika lety učinila skupina vědců překvapivý objev týkající se borovice Araucaria columnaris. Při studiu tohoto druhu, který je známý také jako borovice Cookova, zjistili, že se vždy přiklání k rovníku, ať už roste v kterékoli části zeměkoule. Je možné, že stromy tímto způsobem projevují stesk po domově?

Domovskou zemí Araucaria columnaris je Ekvádor. Když Matt Ritter z Kalifornské polytechnické státní univerzity psal knihu o tomto druhu, všiml si, že se všechny stromy naklánějí na jih. Kontaktoval proto své kolegy v různých částech světa a požádal je, aby zjistili, na kterou světovou stranu se naklánějí v jejich oblasti. Tímto způsobem se mu podařilo získat informace o 256 stromech na pěti kontinentech v různých zeměpisných šířkách. Výzkum přinesl překvapivé zjištění. „Dokázali jsme, že náklon borovic Araucaria columnaris není náhodný. Stromy na severní polokouli se naklánějí na jih a stromy na jižní polokouli na sever. Velikost sklonu je navíc výraznější ve vyšších zeměpisných šířkách na obou polokoulích,“ píší vědci v časopise Ecology.

Tento jev nazvali rovníkový sklon. Zjistili také, že Araucaria columnaris je nakloněná vždy, když roste mimo své přirozené prostředí. Tento jev se často používá jako identifikační znak tohoto druhu. Pozorované stromy se v průměru nakláněly o 8,05 stupně směrem k rovníku. Náklon byl výraznější dále od rovníku a pouze devět procent stromů se odchýlilo od předpokládaného směru. Stromy obvykle rostou vertikálně v reakci na protichůdné vlivy gravitace (gravitropismus) a světla (fototropismus). „Hlavní hypotéza molekulárního mechanismu gravitropismu spočívá v tom, že sedimentace amyloplastů na aktinových mikrofilamentech aktivuje signální přenosovou dráhu, která vede k asymetrickému transportu auxinu ve stonku, což způsobuje jeho napřímení rovnoběžně s gravitačním vektorem,“ vysvětlují autoři studie.

Odborníci však spekulují, že by mohlo jít o neschopnost přizpůsobit se, která je skryta v jejich genetice, nebo něco podobného. „Rostliny reagují na své globální prostředí způsobem, který ještě není zcela pochopen. Mechanismy, které stojí za směrovým sklonem Araucaria columnaris, mohou souviset s adaptivní tropickou reakcí na úhly dopadu ročního slunečního záření, gravitaci, magnetismus nebo jakoukoli kombinaci těchto faktorů,“ uzavírají vědci.

zdroj: Sciencealert.com, Ejournals, Titulní obrázek: Pixabay.com/jplenio