Úžasná technika mindfulness. Co vám přinese?

Co vám přinese technika, při které se učíte zaměřit pozornost na to, co se děje právě nyní? Bez nutnosti cokoliv posuzovat, hodnotit, nebo od toho něco očekávat. Zkuste to i vy a směřujte k lepšímu duševnímu zdraví.

Konec bezmyšlenkovitému jednání

Všimli jste si, že často nevěnujete žádnou pozornost tomu, co právě děláte? Jste roztržití, nepřítomní a také vznětliví? Možná je na čase se zastavit a začít se více soustředit na své každodenní aktivity. Právě všímavost vám totiž pomůže využít vaše duševní schopnosti. Budete mnohem lépe zvládat stres, své emoce, ale i běžnou mezilidskou komunikaci.

Vědomě můžete také jíst. Bez telefonu, televize. 
Fotka od Karrie Zhu z  Pixabay.
Vědomě můžete také jíst. Bez telefonu, televize.
Fotka od Karrie Zhu z  Pixabay.

Nic nehodnotit, jen prožívat

Technika mindfulness se vyznačuje tím, že je při ní zaměřena pozornost na plné uvědomění si pozornosti tomu, co se děje právě nyní. V přítomném okamžiku. Nikterak se přitom neposuzuje, nehodnotí, nejsou nastavena žádná očekávání. Tuto techniku stále rozvíjíte a pracujete na tom, abyste co nejvíce prožívali současný okamžik. Díky většímu prožívání přítomnosti zmenšíte počet chyb, které mnohdy vznikají právě z nepřítomného jednání.

„Mindfulness je vlastně jednou ze základních schopností člověka být plně přítomen a vědom si toho, kde právě je a co koná. Vede nás k tomu, abychom nebyli příliš ovlivněni a nereagovali na věci, které se kolem nás dějí,“ dočtete se na stránkách organizace, která se touto metodou zabývá.  

Technika mindfulness vám pomůže také rozvinout vaši empatii a soucit. Nebudete nikoho posuzovat a odsuzovat, ani sami sebe. Zvýšíte tak svou psychickou pohodu a tělesné i duševní zdraví.

Zdroj: www.mindful.org. Náhledový obrázek: Getty images