Zázvor jako domácí lék a jeho účinky na naše zdraví

Lidé používají zázvor už od starověku. Proč? Jedná se o velmi populární domácí lék proti nevolnosti, bolesti žaludku a dalších zdravotních problémů.

Antioxidanty a další živiny obsažené v zázvoru mohou pomoci v předcházení nebo léčbě artritidy, zánětů a různých typů infekcí. Vědci ale také zkoumali jeho potenciál snížit riziko cukrovky, nebo dokonce rakoviny a dalších zdravotních problémů.

Lepší trávení

Enzymy v zázvoru mohou pomoci tělu proti nadýmání. Zázvor má navíc příznivé účinky na enzymy trypsin a pankreatickou lipázu, které jsou důležité pro správné trávení.

Kromě toho může zázvor pomoci zvýšit pohyb v zažívacím traktu, což naznačuje, že může zácpu zmírnit nebo ji úplně zabránit.

Zmírnění nevolnosti

Zázvor může pomoci zmírnit ranní nevolnosti a nevolnosti po léčbě rakoviny.

Studie z roku 2010 zkoumala účinky práškových doplňků kořenového zázvoru na nevolnost u 60 dětí a mladých dospělých, kteří podstoupili chemoterapii. Analýza ukázala, že u většiny lidí kteří dříve podstoupili tuto léčbu, zázvor zmírnil nevolnosti.

Zbraň proti nachlazení nabo chřipce

Mnoho lidí používá zázvor jako pomoc při zotavení se z nachlazení nebo chřipky. Důkazy podporující tento lék jsou však většinou neoficiální. Při zkoumání účinků čerstvého a sušeného zázvoru se došlo k závěru, že čerstvý zázvor pomáhá chránit dýchací systém, zatímco sušený tento účinek nemá.

Zmírnění nepříjemných bolestí

Denní dávka 2 gramů syrového nebo tepelně upraveného zázvoru dokáže snížit bolest svalů vyvolanou cvičením dokonce o 25 %! Zázvor může ale také pomoci snížit bolest před menstruací, nebo během ní.

Léčení zánětu

Konzumace zázvoru je pro léčbu zánětu mírně účinné a přiměřeně bezpečné. Fytochemické vlastnosti zázvoru proti zánětu dokáží bojovat.

Podpora kardiovaskulárního zdraví

Existují důkazy, že zázvorový extrakt může pomoci při kardiovaskulárních onemocněních. Tento fakt je vytvořen na základě toho, že zázvorový extrakt pomohl snížit výskyt srdečních abnormalit zkoumaných u potkanů ​​s cukrovkou.

Jako prevence rakoviny

Zázvor je vynikajícím zdrojem antioxidantů. Z tohoto důvodu může zázvor snížit různé typy oxidačního stresu který nastává, když se v těle hromadí příliš mnoho volných radikálů. Volné radikály jsou toxické látky produkované metabolismem a dalšími faktory.

Tělo proto musí tyto volné radikály eliminovat, aby nedošlo k poškození buněk, což může vést k řadě nemocí, včetně rakoviny. K eliminaci těchto škodlivých volných radikálů pomáhají právě antioxidanty.

Existuje studie, které se účastnilo 40 lidí s vysokým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu. Jedné polovině zúčastněných bylo podáváno 2g zázvoru, druhé polovině pouze jeho placebo.

Následné biopsie ukázaly, že účastníci výzkumu, kteří konzumovali zázvor, měli méně negativních změn ve zdravé tkáni tlustého střeva. Tato skupina měla také sníženou buněčnou proliferaci. Výsledky tedy naznačují, že zázvor by mohl hrát roli v prevenci kolorektálního karcinomu.

Jaký je tedy verdikt?

Zázvor sice není zdrojem vitamínu nebo minerálu, zato je významným zdrojem velmi důležitých antioxidantů a osahuje velmi málo kalorií. Nejen z tohoto důvodu se ho tedy vyplatí (nejen v případě nemocí) do svého jídelníčku jednou za čas zařadit!

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/ Náhledový obrázek: Angele J z Pexels